15.12.2017
Агенција за оцену кредитног рејтинга Fitch Ratings повећала је кредитни рејтинг Републике Србије на ниво ‘BB’ са нивоа ‘BB-‘, уз стабилне изгледе за унапређење кредитног рејтинга.

Повећање оцене кредитног рејтинга Републике Србије агенције Fitch Ratings одраз је унапређења јавних финансија, које подржава и фискални резултат. Fitch очекује да ће Влада Републике Србије наставити са спровођењем програма фискалне консолидације и структурних реформи и у периоду од 2018. до 2019. године.

Агенције истиче да је однос јавног дуга и БДП побољшан и стабилан. Након значајног пада у 2017. години на 63,6% БДП, Fitch очекује даљи пад на 62,1% БДП у 2018. години и на 60,6% БДП у 2019. години.

Основни покретачи позитивног тренда су фискална консолидација која ће довести до даљег смањења односа јавног дуга и БДП, континуирано смањење нето спољне задужености и стабилан прилив страних директних инвестиција. Агенција такође сматра да ће отварање нових поглавља у преговорима за приступање Европској унији и успешан завршетак stand-by аранжмана, као и даља сарадња са Међународним монетарним фондом бити важни чиниоци за даље унапређење кредитног рејтинга Републике Србије. 

Агенција Fitch Ratings такође истиче да ће дефицит текућег рачуна (процењен на просечних 4,3% БДП у периоду од 2017. до 2019. године) у потпуности бити покривен нето страним инвестицијама.