15.12.2017
Агенција за оцену кредитног рејтинга Standard & Poor's побољшала је оцену кредитног рејтинга Републике Србије на ниво ББ, уз стабилне изгледе за унапређење кредитног рејтинга.

Агенција процењује да ће БДП наставити да расте у периоду од 2018. до 2020. године, и да ће раст бити заснован пре свега на приливу страних директних инвестиција и већој приватној потрошњи која ће бити подстакнута растом запослености, зарада и стабилном приливу дознака.

Standard & Poor's очекује да ће економски напредак ојачати напоре Владе да настави са фискалним реформама и добрим фискалним резултатима и у 2018. години када се очекује дефицит од само 0,6% БДП. Упркос очекиваном порасту зарада у јавном сектору 2018. године, прогнозира се просечни фискални дефицит од око 1,5% у просеку током периода од 2017-2020. године.

Унапређење кредитног рејтинга ће бити могуће уколико се настави успешна примена фискалне консолидације и настави тренд смањења јавног дуга.

Према наводима агенције Република Србија је остварила значајан напредак у сарадњи са Међународним монетарним фондом током спровођења stand-by аранжмана. Замрзавање плата и пензија, као и постепено смањење субвенција јавним предузећима, резултовало је импресивним прилагођавањем од око 4% БДП између 2014. и 2017. године. Дефицит државе се смањио на 1% БДП у 2017. години у поређењу са 6,6% БДП у 2014. години. Такође, уочава се и позитиван тренд у спољној трговини. Агенција процењује да ће дефицит текућег рачуна платног биланса, који је у периоду од 2011. до 2014. године у просеку износио 8,7% БДП, бити у просеку на нивоу од 4,1% БДП у периоду од 2017. до 2020. године, чему ће највише допринети постојећа страна улагања у произвођачке делатности, као и побољшање конкурентности у произвођачком сектору и сектору услуга.

Поред смањења дефицита текућег рачуна, рејтинг агенција Standard & Poor's очекује побољшање и у структури спољног дуга. Очекује се да ће нето прилив директних страних инвестиција и у наредном периоду у потпуности покрити дефицит текућег рачуна платног биланса.