21.12.2017
На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 21. децембра 2017. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.
 
Укупан обим тражње износио је 107.507.000 евра. Реализовано је 50.000 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 50.000.000 евра.
 
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 1,49 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 25. децембра 2020. године. Датум доспећа купона (1,50% годишње) је 25. децембар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.
 
Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности нижа је за 0,26 процентних поена  у односу на стопу приноса остварену на последњој аукцији хартија од вредности исте рочности емитованих 20. новембра 2017. године.
 
Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу јавног дуга које доспевају у децембру 2017. године.