11.01.2018
У првом кварталу 2018. године предвиђене су следеће емисије државних хартија од вредности:
 

Динарске државне хартије од вредности:

23. јануар 2018. - петогодишње државне обвезнице, планирани обим продаје до 10.000.000.000 динара

30. јануар 2018. - трогодишње државне обвезнице, реотварање емисије од 03.04.2017. године, планирани обим продаје до 24.061.830.000 динара

06. фебруар 2018. - десетогодишње државне обвезнице, планирани обим продаје до 10.000.000.000 динара

13. фебруар 2018. - петогодишње државне обвезнице, реотварање емисије од 23.01.2017. године, планирани обим продаје до 10.000.000.000 динара

20. фебруар 2018. - десетогодишње државне обвезнице, реотварање емисије од 06.02.2017. године, планирани обим продаје до 10.000.000.000 динара

27. фебруар 2018. - петогодишње државне обвезнице, реотварање емисије од 23.01.2017. године, планирани обим продаје до 10.000.000.000 динара

06. март 2018. - десетогодишње државне обвезнице, реотварање емисије од 06.02.2017. године, планирани обим продаје до 10.000.000.000 динара

13. март 2018. - петогодишње државне обвезнице, реотварање емисије од 23.01.2017. године, планирани обим продаје до 10.000.000.000 динара

20. март 2018. - десетогодишње државне обвезнице, реотварање емисије од 06.02.2017. године, планирани обим продаје до 10.000.000.000 динара

27. март 2018. - петогодишње државне обвезнице, реотварање емисије од 23.01.2017. године, планирани обим продаје до 10.000.000.000 динара


Евро деноминоване државне хартије од вредности:

18. јануар 2018. - педесеттронедељни државни записи, обим аукције 50.000.000 евра

19. јануар 2018. - петогодишње државне обвезнице, обим аукције 100.000.000 евра 

01. фебруар 2018. - двогодишње државне обвезнице, обим емисије 50.000.000 евра

02. фебруар 2018. - трогодишње државне обвезнице, обим емисије 50.000.000 евра

22. март 2018. - двогодишње државне обвезнице, обим емисије 50.000.000 евра

26. март 2018. - десетогодишње државне обвезнице, обим емисије 100.000.000 евра
28. март 2018. - трогодишње државне обвезнице, обим емисије 50.000.000 евра