18.01.2018
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 18. јануара 2018. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000,00 евра.

Укупан обим тражње износио је 49.000.000,00 евра, односно 98,00 одсто обима емисије. Реализовано је 49.000 комада државних записа, укупне номиналне вредности 49.000.000,00 евра. То представља 98,00 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 0,47 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 28. јануара 2019. године. 

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,01 процентни поен у односу на стопу приноса на претходној аукцији хартија од вредности исте рочности емитоване у децембру 2017. године.

Примања по основу данас емитованих државних записа користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности исте рочности које доспевају у јануару 2018. године.