19.01.2018
На аукцији петогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 19. јануара 2018. године, понуђен обим емисије износио је 100.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 166.131.000,00 евра. Реализовано је 80.280 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 80.280.000 евра. 

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 1,95 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 23. јануара 2023. године. Датум доспећа купона (2,250% годишње) је 23. јануар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности нижа је за 0,43 процентна поена у односу на стопу приноса остварену на последњој аукцији хартија од вредности исте рочности емитованих 21. новембра 2017. године.

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у јануару 2018. године.