30.01.2018
Реотварањем емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 3.априла 2017. године, а поново отворене 30. јануара 2018. године, планиран обим  продаје износио је 24.061.830.000,00 динара.

Укупан обим тражње износио је 9.115.350.000,00 динара. Реализовано је 836.705 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 8.367.050.000,00 динара.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 3,88 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 5. априла 2020. године. Датум доспећа купона (4,50% годишње) је 5. април. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,41 процентни поен у односу на стопу приноса остварену на претходној аукцији ове хартије од вредности одржаној 6. новембра 2017. године. 

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у фебруару 2018. године.