01.02.2018
На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, деноминованих у еврима, одржаној 01. фебруара 2018. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000,00 евра.

Укупан обим тражње износио је 28.000.000,00 евра, односно 56,00 одсто обима емисије. Реализовано је 26.000 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 26.000.000,00 евра, што представља 52,00 одсто обима емисије.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 0,96 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 05. фебруара 2020. године. Датум доспећа купона (1,00% годишње) је 05. фебруар.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,03 процентнa поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване дана 14. септембра 2017. године.

Примање по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности Републике Србије које доспевају у фебруару 2018. године.