09.02.2018
Дана 19. фебруара 2018. године планирано је реотварање емисије петогодишњих евро деноминованих државних обвезница Републике Србије, првобитно емитоване 19. јануара 2018. године (купонска стопа 2,250%), у износу од 19.720.000 евра.

Дана 28. фебруара 2018. године планирано је реотварање емисије трогодишњих динарских државних обвезница Републике Србије, првобитно емитоване 3. априла 2017. године (купонска стопа 4,500%), у износу од 15.694.780.000 динара.