13.03.2018
Дана 13. марта 2018. године је реотворена емисија петогодишњих државних обвезница Републике Србије, први пут емитована 23. јануара 2018. године. Укупан обим тражње реотворене емисије износио је 12.032.710.000,00 динара. Реализовано је 1.143.271 комада државних обвезница, а укупна номинална вредност је износила 11.432.710.000,00 динара.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 4,20 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 25. јануара 2023. године. Датум доспећа купона (4,50% годишње) је 25. јануар.  Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, мања је за 0,05 процентних поена, у односу на стопу приноса остварену на претходној аукцији ове хартије од вредности одржаној 27. фебруара 2018. године. 

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности Републике Србије и других обавеза по основу јавног дуга које доспевају у марту 2018. године.