22.03.2018
Дана 22. марта 2018. године је извршена емисија двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима. Укупан обим тражње емисије износио је 12.812.000,00 евра. Реализовано је 12.812 комада државних обвезница, а укупна номинална вредност је износила 12.812.000,00 евра.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 0,96 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 26. марта 2020. године. Датум доспећа купона (1,00% годишње) је 26. март. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, на истом је нивoу као и стопа приноса остварена на претходној аукцији ове хартије од вредности одржаној 1. фебруара 2018. године. 

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање евро деноминованих обавеза по основу јавног дуга у марту месецу 2018. године.