26.03.2018
Дана 26. марта 2018. године је извршена емисија десетогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима. Укупан обим тражње износио је 95.898.000 евра. Реализовано је 86.852 комада државних обвезница, номиналне вредности 86.852.000 евра.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 3,50 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 28. марта 2028. године. Датум доспећа купона (3,50% годишње) је 28. март. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,50 процентних поена у односу на стопу приноса остварену на претходној аукцији хартија од вредности исте рочности одржаној 13. јула 2017. године. 

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање евро деноминованих обавеза по основу јавног дуга у априлу 2018. године.