27.03.2018
У другом кварталу 2018. године предвиђене су следеће емисије државних хартија од вредности:
 

Динарске државне хартије од вредности:

03. април 2018. - десетогодишње државне обвезнице, реотварање емисије од 06.02.2018. године, планирани обим продаје до 15.000.000.000 динара

10. април 2018. - петогодишње државне обвезнице, реотварање емисије од 23.01.2018. године, планирани обим продаје до 10.000.000.000 динара

24. април 2018. - петогодишње државне обвезнице, реотварање емисије од 23.01.2018. године, планирани обим продаје до 10.000.000.000 динара

08. мај 2018. - петогодишње државне обвезнице, реотварање емисије од 23.01.2018. године, планирани обим продаје до 10.000.000.000 динара

15. мај 2018. - десетогодишње државне обвезнице, реотварање емисије од 06.02.2018. године, планирани обим продаје до 15.000.000.000 динара

22. мај 2018. - петогодишње државне обвезнице, реотварање емисије од 23.01.2018. године, планирани обим продаје до 10.000.000.000 динара

05. јун 2018. - петогодишње државне обвезнице, реотварање емисије од 23.01.2018. године, планирани обим продаје до 15.000.000.000 динара 


За евро деноминоване државне хартије од вредности, план емисија ће бити објављен након усвајања одлука од стране Владе Републике Србије.