28.03.2018

 

Дана 28. марта 2018. године је извршена емисија трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима. Укупан обим тражње износио је 62.284.000 евра. Реализовано је 49.644 комада државних обвезница, номиналне вредности 49.644.000 евра.

 

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 1,24 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 30. марта 2021. године. Датум доспећа купона (1,50% годишње) је 30. март. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

 

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,05 процентних поена у односу на стопу приноса остварену на претходној аукцији хартија од вредности исте рочности одржаној 02. фебруара 2018. године.

 

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање евро деноминованих обавеза по основу јавног дуга у априлу 2018. године.