16.10.2012
На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 16. октобра 2012. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.
Укупан обим тражње износио је 10.204.040.000 динара, односно 102,04 одсто обима емисије. Реализовано је 686.375 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 6.863.750.000 динара, што представља 68,64 одсто обима емисије.
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 14,99 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 18. октобра 2015. године. Датуми доспећа купона (10,00% годишње) су 18. април и 18. октобар. Исплата купона вршиће се полугодишње до датума доспећа.