29.03.2018
У другом кварталу 2018. године предвиђене су следеће емисије eвро деноминованих државних хартија од вредности:

16. април 2018. - петогодишње државне обвезнице, обим аукције 75.000.000 евра

20. април 2018. - трогодишње државне обвезнице, обим аукције 75.000.000 евра 

21. мај 2018. - педесеттронедељни државни записи, обим аукције 50.000.000 евра 

11. јун 2018. - седмогодишње државне обвезнице, обим емисије 100.000.000 евра

13. јун 2018. - двогодишње државне обвезнице, реотварање емисије од 01.02.2018. године, обим емисије 24.000.000 евра