03.04.2018
Дана 3. априла 2018. године је реотворена емисија десетогодишњих државних обвезница Републике Србије, први пут емитована 6. фебруара 2018. године. Укупан обим тражње износио је 4.182.050.000,00 динара. Реализовано је 398.205 комада државних обвезница, номиналне вредности 3.982.050.000,00 динара.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 5,17 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 8. фебруара 2028. године. Датум доспећа купона (5,875% годишње) је 8. фебруар.  Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, остала је непромењена у односу на стопу приноса остварену на претходној аукцији ове хартије од вредности одржаној 20. марта 2018. године. 

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности Републике Србије које доспевају у априлу 2018. године