21.05.2018
Дана 21. маја 2018. године одржана је аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије деноминованих у еврима. Укупан обим тражње износио је 57.700.000,00 евра. Реализовано је 50.000 комада државних обвезница, номиналне вредности 50.000.000,00 евра.

Државни записи су продати по стопи приноса од 0,45 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 29. маја 2019. године.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, мања је за 0,02 процентнa поенa у односу на стопу приноса на претходној аукцији хартија од вредности исте рочности емитоване у јануару 2018. године

Примања по основу данас емитованих државних записа користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности исте рочности које доспевају у мају 2018. године.