11.06.2018
Дана 11. јуна 2018. године је извршена емисија седмогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима. Укупан обим тражње износио је 75.134.000 евра. Реализовано је 65.129 комада државних обвезница, номиналне вредности 65.129.000 евра.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 2,50 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 13. јуна 2025. године. Датум доспећа купона (2,50% годишње) је 13. јун. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање евро деноминованих обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у јуну 2018. године.