13.06.2018
Дана 13. јуна 2018. године је реотворена емисија двогодишњих државних обвезница Републике Србије, први пут емитована 01. фебруара 2018. године. Укупан обим тражње износио је 18.814.000,00 евра. Реализовано је 13.754 комада државних обвезница, номиналне вредности 13.754.000,00 евра.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 0,65 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 05. фебруара 2020. године. Датум доспећа купона (1,00% годишње) је 05. фебруар.  Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,31 процентни поен у односу на стопу приноса остварену на претходној аукцији ове хартије од вредности одржаној 01. фебруара 2018. године. 

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање раније емитованих хартија од вредности и других обавеза по основу јавног дуга које доспевају у месецу јуну 2018. године.