18.06.2018
У трећем кварталу 2018. године предвиђене су следеће емисије државних хартија од вредности:
 

Динарске државне хартије од вредности:

10. јул 2018. - десетогодишње државне обвезнице, реотварање емисије од 06.02.2018. године, планирани обим продаје до 10.000.000.000 динара

17. јул 2018. - петогодишње државне обвезнице, реотварање емисије од 23.01.2018. године, планирани обим продаје до 10.000.000.000 динара

7. август 2018. - десетогодишње државне обвезнице, реотварање емисије од 06.02.2018. године, планирани обим продаје до 8.000.000.000 динара

14. август 2018. - петогодишње државне обвезнице, реотварање емисије од 23.01.2018. године, планирани обим продаје до 10.000.000.000 динара

11. септембар 2018. - петогодишње државне обвезнице, реотварање емисије од 23.01.2018. године, планирани обим продаје до 7.000.000.000 динара