13.12.2018
На седници Владе Републике Србије одржаној дана 12. децембра 2018. године усвојене су следеће Одлуке о емисији дугорочних хартија од вредности Републике Србије:

Динарске државне хартије од вредности:

- Трогодишње државне обвезнице, деноминоване у динарима, са доспећем на дан 17. јануар 2022. године. Укупан обим емисије износи 100.000.000.000 динара, са купонском стопом од 3,750%;

- Петодишње државне обвезнице, деноминоване у динарима, са доспећем на дан 7. фебруар 2024. године. Укупан обим емисије износи 20.000.000.000 динара, са купонском стопом од 4,000%;

- Седмодишње државне обвезнице, деноминоване у динарима, са доспећем на дан 11. јануар 2026. године. Укупан обим емисије износи 150.000.000.000 динара, са купонском стопом од 4,500%;


Евро деноминоване хартије од вредности:

- Двогодишње државне обвезнице, деноминоване у еврима, са доспећем на дан 21. фебруар 2021. године. Укупан обим емисије износи 150.000.000 евра, са купонском стопом од 1,000% ;

- Трогодишње државне обвезнице, деноминоване у еврима, са доспећем на дан 25. јануар 2022. године. Укупан обим емисије износи 200.000.000 евра, са купонском стопом од 1,250% ;

- Петогодишње државне обвезнице, деноминоване у еврима, са доспећем на дан 31. јануар 2024. године. Укупан обим емисије износи 250.000.000 евра, са купонском стопом од 1,750 % ; 

- Десетогодишње државне обвезнице, деноминоване у еврима, са доспећем на дан 18. јануар 2029. године. Укупан обим емисије износи 100.000.000 евра, са купонском стопом од 3,250 % ; 

- Петнаестогодишње државне обвезнице, деноминоване у еврима, са доспећем на дан 8. фебруар 2034. године. Укупан обим емисије износи 50.000.000 евра, са купонском стопом од 3,500%.