13.12.2018
У првом кварталу 2019. године предвиђене су следеће аукције државних хартија од вредности:

Динарске државне хартије од вредности:

09. јануар 2019. - седмогодишње државне обвезнице, планирани обим продаје до 35.000.000.000 динара

15. јануар 2019. - трогодишње државне обвезнице, планирани обим продаје до 30.000.000.000 динара

30. јануар 2019. - седмогодишње државне обвезнице, реотварање од 09.01.2019, планирани обим продаје до 20.000.000.000 динара

05. фебруар 2019. - петогодишње државне обвезнице, планирани обим продаје до 10.000.000.000 динара

12. фебруар 2019. - седмогодишње државне обвезнице, реотварање од 09.01.2019, планирани обим продаје до 35.000.000.000 динара

20. фебруар 2019. - трогодишње државне обвезнице, реотварање од 15.01.2019, планирани обим продаје до 35.000.000.000 динара

05. март 2019. - седмогодишње државне обвезнице, реотварање од 09.01.2019, планирани обим продаје до 10.000.000.000 динара

19. март 2019. - трогодишње државне обвезнице, реотварање од 15.01.2019, планирани обим продаје до 10.000.000.000 динара

Евро деноминоване државне хартије од вредности:

16. јануар 2019. - десетогодишње државне обвезнице, планирани обим продаје до 50.000.000 евра

23. јануар 2019. - трогодишње државне обвезнице, планирани обим продаје до 100.000.000 евра 

29. јануар 2019. - петогодишње државне обвезнице, планирани обим продаје до 100.000.000 евра

06. фебруар 2019. - петнаестогодишње државне обвезнице, обим емисије 50.000.000 евра

19. фебруар 2019. - двогодишње државне обвезнице, планирани обим продаје 50.000.000 евра

27. фебруар 2019. - петогодишње државне обвезнице, реотварање од 29.01.2019, планирани обим продаје 50.000.000 евра

12. март 2019. - трогодишње државне обвезнице, реотварање од 23.01.2019, планирани обим продаје 50.000.000 евра