09.01.2019

Дана 09. јануара 2019. године одржана је аукција седмогодишњих државних обвезница Републике Србије. Понуђени обим емисије износио је 150.000.000.000,00 динара. 

Укупан обим тражње износио је 18.605.180.000,00 динара. Реализовано је 1.840.518 комада државних обвезница, номиналне вредности 18.405.180.000,00 динара.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 4,57 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 11. јануара 2026. године. Датум доспећа купона (4,500% годишње) је 11. јануар.  Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.