15.01.2019
Дана 15. јануара 2019. године одржана је аукција трогодишњих државних обвезница Републике Србије, чији обим емисије износи 100.000.000.000,00 динара и која носи купонску стопу од 3,750%

Укупан обим тражње на првој аукцији износио је 18.283.070.000,00 динара. Реализовано је 1.828.307 комада државних обвезница, номиналне вредности 18.283.070.000,00 динара.

Државне обвезнице продате по стопи приноса од 3,73 одсто на годишњем нивоу на наплату доспевају 17. јануара 2022. године. Исплата купона у износу од 3,750% годишње вршиће се до датума доспећа и то сваког 17. јануара.