16.01.2019
Дана 16. јануара 2019. године, одржана је аукција десетогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, чији обим емисије износи 100.000.000,00 евра и која носи купонску стопу од 3,25%.

Укупан обим тражње на првој аукцији износио је 72.701.000 евра. Реализовано је 69.701 комада државних обвезница, номиналне вредности 69.701.000 евра.

Државне обвезнице продате су по стопи приноса од 3,25 одсто на годишњем нивоу, на наплату доспевају 18. јануара 2029. године. Исплата купона у износу од 3,25% годишње вршиће се до датума доспећа и то сваког 18. јануара.