05.02.2019
Дана 5. фебруара 2019. године, одржана је аукција петогодишњих државних обвезница Републике Србије, чији обим емисије износи 20.000.000.000,00 динара и која носи купонску стопу од 4,00%.

Укупан обим тражње на првој аукцији износио је 13.534.520.000 динара. Реализовано је 1.058.270 комада државних обвезница, номиналне вредности 10.582.700.000 динара.

Државне обвезнице продате су по стопи приноса од 4,00 одсто на годишњем нивоу, на наплату доспевају 7. фебруара 2024. године. Исплата купона у износу од 4,00% годишње вршиће се до датума доспећа и то сваког 7. фебруара.