06.02.2019
Дана 06. фебруара 2019. године, одржана је аукција петнаестогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, чији обим емисије износи 50.000.000,00 евра и која носи купонску стопу од 3,50%.

Укупан обим тражње на првој аукцији износио је 51.942.000,00 евра. Реализовано је 50.000 комада државних обвезница, номиналне вредности 50.000.000,00 евра.

Државне обвезнице продате су по стопи приноса од 3,60 одсто на годишњем нивоу, на наплату доспевају 08. фебруара 2034. године. Исплата купона у износу од 3,50% годишње вршиће се до датума доспећа и то сваког 08. фебруара.