20.02.2019
Дана 20. фебруара 2019. године, реотворена је емисија трогодишњих државних обвезница Републике Србије, први пут емитована 15. јануара 2019. године. Обим аукције износио је 81.716.930.000,00 динара са купонском стопом од 3,75%.

Укупан обим тражње износио је 42.216.900.000,00 динара. Реализовано је 4.218.690 комада државних обвезница, номиналне вредности 42.186.900.000,00 динара.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 3,73 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 17. јануара 2022. године. Исплата купона у износу од 3,75% годишње вршиће се до датума доспећа и то сваког 17. јануара.