27.02.2019
Дана 27. фебруара 2019. године реотворена је емисија петогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, први пут емитована 29. јануара 2019. године. Обим аукције износио је 208.752.000,00 евра са купонском стопом од 1,75%.

Укупан обим тражње износио је 18.938.000,00 евра. Реализовано је 18.920 комада државних обвезница, номиналне вредности 19.920.000,00 евра.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 1,74 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 31. јануара 2024. године. Исплата купона у износу од 1,75% годишње вршиће се до датума доспећа и то сваког 31. јануара.