05.03.2019
Дана 05. марта 2019. године реотворена је емисија седмогодишњих државних обвезница Републике Србије, први пут емитована 09. јануара 2019. године. Обим аукције износио је 113.375.130.000,00 динара са купонском стопом од 4,50 %.

Укупан обим тражње износио је 7.409.860.000,00 динара. Реализовано је 584.646 комада државних обвезница, номиналне вредности 5.846.460.000,00 динара.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 4,54 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 11. јануара 2026. године. Исплата купона у износу од 4,50% годишње вршиће се до датума доспећа и то сваког 11. јануара.