22.03.2019
У другом кварталу 2019. године предвиђене су следеће аукције државних хартија од вредности:

Динарске државне хартије од вредности:

10. април 2019. - седмогодишње државне обвезнице, планирани обим продаје до 10.000.000.000 динара
23. април 2019. - трогодишње државне обвезнице, планирани обим продаје до 8.000.000.000 динара
07. мај 2019. - седмогодишње државне обвезнице, планирани обим продаје до 10.000.000.000 динара
16. мај 2019. - трогодишње државне обвезнице, планирани обим продаје до 10.000.000.000 динара
04. јун 2019. - седмогодишње државне обвезнице, планирани обим продаје до 10.000.000.000 динара
11. јун 2019. - трогодишње државне обвезнице, планирани обим продаје до 10.258.850.000 динара

Евро деноминоване државне хартије од вредности:

22. април 2019. - петогодишње државне обвезнице, планирани обим продаје до 50.000.000 евра
23. мај 2019. - петогодишње државне обвезнице, планирани обим продаје до 50.000.000 евра 
27. мај 2019. - двогодишње државне обвезнице, планирани обим продаје до 500.000.000 евра
18. јун 2019. - трогодишње државне обвезнице, обим емисије 90.000.000 евра
20. јун 2019. - двогодишње државне обвезнице, планирани обим продаје 89.000.000 евра


Распоред аукција откупа државних хартија од вредности Републике Србије пре рока доспећа за други квартал 2019. године.

Динарске државне хартије од вредности:

09. април 2019. - откуп трогодишњe државне обвезнице емитоване 03.04.2017. године која доспева 05.04.2020. године , купонска стопа 4,50%, ИСИН -  RSMFRSD38581, планирани обим откупа 5.000.000.000,00 РСД

06. мај 2019. - откуп трогодишњe државне обвезнице емитоване 03.04.2017. године која доспева 05.04.2020. године , купонска стопа 4,50%, ИСИН -  RSMFRSD38581, планирани обим откупа 6.000.000.000,00 РСД