09.04.2019
На данашњој аукцији превременог откупа трогодишњих динарских државних обвезница Републике Србије (купонска стопа 4,50%), које доспевају 05. априла 2020, откупљено је 500.000 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 5.000.000.000,00 динара.

Понуђени обим откупа обвезница, од стране Републике Србије, износио је 5.000.000.000,00 динара, а обим достављених понуда на одржаној аукцији био је 6.502.060.000,00 динара, односно 130,04% понуђеног обима откупа. 

Државне обвезнице откупљене су по извршној стопи приноса од 3,00 одсто. 

Наредна аукција превременог откупа наведених обвезница биће одржана 06. маја 2019. године.