22.04.2019
Дана 22. априла 2019. године реотворена је емисија петогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, први пут емитована 29. јануара 2019. године. 

Планирани обим продаје на данашњој аукцији износио је до 50.000.000,00 евра. Укупан обим тражње износио је 10.013.000,00 евра. Реализовано је 9.950 комада државних обвезница, номиналне вредности 9.950.000,00 евра.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 1,70 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 31. јануара 2024. године. Исплата купона у износу од 1,75% годишње вршиће се до датума доспећа и то сваког 31. јануара