23.04.2019
Дана 23. априла 2019. године, реотворена је емисија трогодишњих динарских државних обвезница Републике Србије, први пут емитована 15. јануара 2019. године. 

Планирани обим продаје износио је до 8.000.000.000,00 динара. Укупан обим тражње износио је 7.095.800.000,00 динара. Реализовано је 709.580 комада државних обвезница, номиналне вредности 7.095.800.000,00 динара.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 3,68 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 17. јануара 2022. године. Исплата купона у износу од 3,75% годишње вршиће се до датума доспећа и то сваког 17. јануара.