27.05.2019
Дана 27. маја 2019. године, реотворена је емисија двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, први пут емитована 19. фебруара 2019. године. Обим аукције износио је 79.000.000 евра са купонском стопом од 1,00%.

Укупан обим тражње износио је 93.709.000 евра. Реализовано је 74.200 комада државних обвезница, номиналне вредности 74.200.000 евра.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 0,84 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 21. фебруара 2021. године. Исплата купона у износу од 1,00% годишње вршиће се до датума доспећа и то сваког 21. фебруара.