28.05.2019
Допуна распореда аукција откупа државних хартија од вредности Републике Србије пре рока доспећа за  други квартал 2019. године.

Динарске државне хартије од вредности: 

03. јун 2019. - откуп седмогодишњe државне обвезнице, ISIN: RSMFRSD98321, емитоване 03.02.2015. године, која доспева 05.02.2022. године , купонска стопа 10,00%, износ откупа 15.000.000.000,00 РСД.

Распоред аукција откупа можете погледати кликом овде.