03.06.2019
На данашњој аукцији превременог откупа седмогодишњих динарских државних обвезница Републике Србије (купонска стопа 10,00%), које доспевају 05. фебруара 2022. године, откупљено је 500.000 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 5.000.000.000,00 динара.

Обим откупа обвезница, од стране Републике Србије, износио је 15.000.000.000,00 динара, а обим достављених понуда на одржаној аукцији износио је 8.753.310.000,00 динара, односно 58,36% наведеног обима откупа. 

Државне обвезнице откупљене су по извршној стопи приноса од 3,51 одсто.