11.06.2019
Дана 11. јуна 2019. године, реотворена је емисија трогодишњих динарских државних обвезница Републике Србије, први пут емитована 15. јануара 2019. године. 

Укупан обим тражње износио је 9.531.580.000,00 динара. Реализовано је 512.175 комада државних обвезница, номиналне вредности 5.121.750.000,00 динара.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 3,39 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 17. јануара 2022. године. Исплата купона у износу од 3,75% годишње вршиће се до датума доспећа и то сваког 17. јануара.