14.06.2019
Агенција за оцену кредитног рејтинга Standard and Poor's потврдила је оцену кредитног рејтинга Републике Србије на нивоу BB, уз позитивнe изгледe, као и да би кредитни рејтинг могао бити увећан на BB+ у наредних 6 до 12 месеци.

Агенција процењује да ће раст БДП у 2019. години износити 3,0%, нешто мање у односу на прошлу процену, највећим делом због процене мањег раста у Еврозони, посебно због Италије и Немачке које су главни трговински партнери Републике Србије.

Уколико не буде већих поремећаја у глобалној трговини, Standard and Poor's процењује раст БДП  на 3,2% у 2020. години, захваљујући домаћој тражњи која је заснована на снажном тржишту рада и наставку инвестиционе активности подржане јачањем кредитне активности банака и побољшању кредибилитета монетарне политике. Опоравак у Еврозони, који се очекује током 2020. године, такође ће допринети повећању извоза Републике Србије.

Агенција Standard and Poor's сматра да ће отварање нових поглавља у процесу приступања Европској унији, као и нови технички вид сарадње са ММФ помоћи у јачању раста приватног сектора и убрзању конвергенције прихода са ЕУ, уз одржавање макроекономске стабилности. Међународни профил Републике Србије побољшао се у последњих неколико година, највише захваљујући успешном процесу приступања ЕУ и великом приливу СДИ у извозно оријентисаним производним и услужним секторима. Страни инвеститори искористили су предности продуктивне и ефикасне радне снаге у Републици Србији. Као резултат тога, између 2010. и 2018. године, укупан извоз се удвостручио на еквивалент од око 25 милијарди долара (51% БДП-а 2018. године) - што је један од најбољих  резултата у региону.

Агенција процењује да ће дефицит текућег рачуна платног биланса, који је у периоду од 2011. до 2014. године у просеку износио 8%-9% БДП, бити у просеку 4,8% - 5% у периоду од 2019. до 2021. године и да ће нето прилив СДИ у потпуности покрити дефицит текућег рачуна, као што је био случај у протекле четири године.

Позитивни изгледи за унапређење кредитног рејтинга уједно су и одраз континуираног смањења јавног дуга. Током протеклих неколико година, бољи фискални резултат, пад каматних стопа и апрецијација домаће валуте омогућили су Влади да преокрене растућу путању јавног дуга. Фискалне реформе су довеле до стабилних јавних финансија, али Агенција сматра да је даље смањење јавног дуга могуће само ако актуелна Влада настави да спроводи реформе.