20.06.2019
Дана 20. јуна 2019. године реотворена је емисија петогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, први пут емитована 29. јануара 2019. године. 

Укупан обим тражње износио је 60.312.000,00 евра. Реализовано је 42.597 комада државних обвезница, номиналне вредности 42.597.000,00 евра.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 1,48 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 31. јануара 2024. године. Исплата купона у износу од 1,75% годишње вршиће се до датума доспећа и то сваког 31. јануара.