19.06.2019
*Ниje за дистрибуцију у или ниједном лицу које има бораиште или пребивалиште у некој од јурисдикција где би таква дистрибуција била незаконита (видети: 'Забрана позивања и дистрибуције' у Меморандуму о понуди за откуп обвезница од 10 јуна 2019. године који је сачинила Република Србија)

У складу са намером Републике Србије (Издавалац или Република) (коју заступа Влада Републике Србије преко Министарства финанисија) да откупи Еврообвезнице до максимално прихватљивог износа, како је предвиђено Меморандумом о понуди за откуп обвезница, а имајући у виду нову емисију евро-деноминованих обвезница (Нова еврообвезница) од 19. јуна 2019. године и прихватањем или одбијањем услова Нове емисије пре или на датум салдирања, Република Србија објављује необавезујућу намеру да откупи УСД 700.000.000 укупне номиналне вредности за Еврообвезницу 2020 и УСД 400.000.000 укупне номиналне вредности за Еврообвезницу 2021 у складу са понудом за откуп и у складу са условима предвиђеним Меморандумом о понуди за откуп обвезница и индикативним Фактором пропорције приближно од 62,43% у вези са Еврообвезницом 2020 и 44,68% у вези са Еврообвезницом 2021, респективно.

Цена откупа Обвезница прихватњива за откуп у складу са Позивом за откуп износи:

УСД 1.017,5 за УСД 1.000 номиналне вредности такве Обвезнице 2020 заједно са обрачунатом каматом такве Обвезнице 2020. 
УСД 1.097,5 за УСД 1.000 номиналне вредности такве Обвезнице 2021 заједно са обрачунатом каматом такве Обвезнице 2021.

Док Република Србија не објави коначан укупан откупљени износ за Еврообвезницу 2020 и за Еврообвезницу 2021, не постоји обавеза да ће се било који износ понуђен за откуп у складу са Позивом за откуп обвезница прихватити за Еврообвезнице 2020 и Еврообвезнице 2021.

Планирани датум салдирања за откуп Еврообвезница је 27. јун 2019. године. Термини написани великим словима, ако нису другачије дефинисани у овом саопштењу за јавност, имају значење предвиђено у складу са Меморандумом о понуди за откуп обвезница.

BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch and J.P. Morgan Securities plc поступају као Носиоци дилерског посла, и Lucid Issuer Services Limited поступа као Агент за понуду за откуп Обвезница и за информације у вези са Позивом за откуп.

*ОДРИЦАЊЕ Ово саопштење мора се читати заједно са Меморандумом о понуди за откуп обвезница. Ово саопштење и Меморандум о понуди за откуп обвезница садрже важне информације које треба пажљиво прочитати. Уколико имате било какве недоумице у вези са садржајем овог саопштења или Меморандума о понуди за откуп обвезница, препоручује се консултација са сопственим финансијским и правним саветницима, укључујући и било кaкве пореске поседице, одмах од вашег брокера, менаџера банке, адвоката, рачуновође или другог независног финансијског или правног саветника. Ово саопштење служи само у информативне сврхе. Позив за откуп подлеже позивима и ограничењима за дистрибуцију како је у потпуности описано у Меморандуму о понуди за откуп обвезница. Ни ово саопштење, нити Меморандум о понуди за откуп обвезница, не представљају понуду за куповину или тражење понуде за продају Обвезница у било којим околностима у којима је таква понуда или тражење незаконито.

Носиоци дилерског посла не сносе одговорност за садржај овог саопштења и ни Издавалац, Носиоци дилерског посла, нити Агент за понуду за откуп Обвезница и за информације у вези са Позивом за откуп, као ни њиховио директори, запослени или њихови огранци не дају препоруке имаоцима обвезница у вези са откупом Еврообвезница предвиђеним Позивом за откуп.

У складу са MiFID II professionals/ECPs-only Manufacturer target market (MIFID II product governance) професионалним клијентима.

LEI број: 254900W94OCY91V32O78.