20.06.2019
Република Србија јуче је успешно емитовала прву државну обвезницу деноминовану у еврима на међународном тржишту капитала у износу од једне милијарде евра, која доспева 2029. године и која ће бити листирана на Лондонској берзи, једном од највећих и најрепрезентативнијих тржишта на свету, а ради превременог откупа државних обвезница деноминованих у америчким доларима. 

На тај начин, Република Србија уштедела је преко 3,8 милијарди динара само на камати коју би плаћала до краја отплатног периода.

Делегација Министарства финансија и Народне банке Србије, предвођена министром финансија Синишом Малим, одржала је низ састанака са инвеститорима у Бостону, Њујорку, Франкфурту и у Лондону. Након успешно завршених састанака, 19. јуна се приступило прикупљању понуда. Остварена је тражња од преко 6,4 милијарди евра од стране респектибилних светских фондова, осигуравајућих кућа и банака уз веома добру географску дисперзију.

- Успешна фискална консолидација и свеобухватне реформе спроведене последњих година, заједно са повољним условима на међународном финансијском тржишту капитала, резултирале су емисијом по најнижој каматној стопи од 1,5% (купонска стопа) и приносу од 1,62%, при чему је тражња достигла рекордних 6,4 милијарди евра - рекао је министар Мали.

Синиша Мали је истакао да је реч о најнижој каматној стопи на обвезници која је Република Србија икада издала.

- Из перспективе финансијског тржишта, ово је историјски тренутак за нашу земљу. Успех на међународном финансијском тржишту потврђује историјски најнижа каматна стопа на државне хартије од вредности које је Република Србија икада издала. Иако смо понудили на продају обвезнице у износу од једну милијарду евра, интерес инвеститора на почетку трговања износио је чак 4,5 милијарди евра. Након отварања тржишта Сједињених Америчких Држава, укупна тражња за обвезницама је порасла на чак 6,4 милијарде евра, дакле тражња је била шест пута већа од понуде. При томе, преко 300 инвеститора из целог света је показало заинтересованост, што се до сада никада није десило, а што је још једна потврда успеха економских реформи и резултата које је Република Србија постигла у свету истакао је министар финансија.

Он је додао да је постигнута цена боља чак и од обвезница земаља у региону које имају инвестициони рејтинг и које су чланице Европске уније. 

- Ово је веома важан тренутак за развој наше привреде јер сада са правом можемо да кажемо да смо праве реформе спровели на прави начин и да можемо да будемо оптимисти када је раст наше привреде у питању. Ова обвезница ће допринети даљој фискалној консолидацији кроз значајно смањење трошкова камата у буџету Републике Србије. Такође, атрактивност српске државне обвезнице на међународном финансијском тржишту имаће утицај и на повољније финансирање приватног сектора кроз нижу цену задуживања наших компанија на међународном тржишту. Што је капитал јефтинији, то се компаније лакше и чешће одлучују да га искористе за нове инвестиције, а то значи већу конкурентност на домаћем и међународном тржишту, већу запосленост, нова радна места и бржи привредни раст истакао је министар финансија.

Емитовање ове обвезнице, по историјски ниској стопи од 1,5% годишње, неће утицати на повећање јавног дуга јер се целокупан износ емисије користи за отплату обвезница деноминованих у доларима које су емитоване 2011. и 2013. године, по драстично вишим стопама, 7,25% и 4,875%, респективно, и које доспевају 2020. и 2021. године. Превремено се отплаћује 1,1 милијарду долара постојећих обвезница и на тај се уштедело преко 3,8 милијарди динара само на камати коју би Република Србија плаћала до краја отплатног периода.