24.06.2019
У трећем кварталу 2019. године предвиђене су следеће аукције државних хартија од вредности:


Динарске државне хартије од вредности:


09. јул 2019. - седмогодишње државне обвезнице, планирани обим продаје до 15.000.000.000 динара

06. август 2019. - седмогодишње државне обвезнице, планирани обим продаје до 15.000.000.000 динара

03. септембар 2019. - седмогодишње државне обвезнице, планирани обим продаје до 15.000.000.000 динара