06.08.2019
Дана 06. августа 2019. године реотворена је емисија седмогодишњих државних обвезница Републике Србије, први пут емитована 09. јануара 2019. године. Обим аукције износио је 36.810.490.000 динара са купонском стопом од 4,50 %.

Укупан обим тражње износио је 8.678.830.000 динара. Реализовано је 717.883 комада државних обвезница, номиналне вредности 7.178.830.000 динара.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 3,50 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 11. јануара 2026. године. Исплата купона у износу од 4,50% годишње вршиће се до датума доспећа и то сваког 11. јануара.