13.09.2019
РАСПОРЕД АУКЦИЈА ДРЖАВНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДЕНОМИНОВАНИХ У РСД ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2019. ГОДИНЕ :
 - 01.10.2019 - седмогодишњe државне обвезнице, купонска стопа 4,500% (годишња исплата купона),  реотварање од 09.01.2019. годин, обим продаје 7.000.000.000 динара;

 - 05.11.2019 - седмогодишњe државне обвезнице, купонска стопа 4,500% (годишња исплата купона), реотварање од 09.01.2019. године, обим продаје 7.000.000.000 динара;

 - 03.12.2019 - седмогодишњe државне обвезнице, купонска стопа 4,500% (годишња исплата купона), реотварање од 09.01.2019. године, обим продаје 7.852.070.000 динара;

 - 10.12.2019 - петогодишњe државне обвезнице, купонска стопа 4,000% (годишња исплата купона), реотварање од 05.02.2019. године, обим продаје 5.000.000.000 динара.РАСПОРЕД АУКЦИЈА ДРЖАВНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДЕНОМИНОВАНИХ У ЕВРИМА ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2019. ГОДИНЕ :
 - 09.10.2019 - десетогодишњe државне обвезнице, купонска стопа 3,250% (годишња исплата купона),  реотварање од 16.01.2019. године, обим продаје 30.299.000 евра;

 - 23.10.2019 - трогодишњe државне обвезнице, купонска стопа 1,250% (годишња исплата купона), реотварање од 23.01.2019. године, обим продаје 57.555.000 евра.