09.10.2019
Дана 09. октобра 2019. године реотворена је емисија десетогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, први пут емитована 16. јануара 2019. године. 

Укупан обим тражње износио је 80.164.000,00 евра. Реализовано је 30.299 комада државних обвезница, номиналне вредности 30.299.000,00 евра.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 1,89 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 18. јануара 2029. године. Исплата купона у износу од 3,25% годишње вршиће се до датума доспећа и то сваког 18. јануара.