23.10.2019
Дана 23. октобра 2019. године, реотворена је емисија трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, први пут емитована 23. јануара 2019. године. Обим аукције износио је 57.555.000 евра са купонском стопом од 1,25%.

Укупан обим тражње износио је 158.354.000 евра. Реализовано је 57.555 комада државних обвезница, номиналне вредности 57.555.000 евра.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 0,60 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 25. јануара 2022. године. Исплата купона у износу од 1,25% годишње вршиће се до датума доспећа и то сваког 25. јануара.