06.11.2019
Република Србија је на данашњем реотварању постојеће емисије еврообвезница, Србија 2029, издате 26. јуна ове године, на међународном тржишту капитала, продала 550 милиона евра обвезница са приносом од 1,25 одсто, што је ниже за чак 37 базних поена у односу на иницијалну стопу приноса на обвезнице које су емитоване у јуну ове године, што је најнижи принос икада остварен на обвезнице Републике Србије емитоване на међународном финансијском тржишту.  Боља цена коју смо оставрили на данашњем трговању указује на додатно смањење ризика земље у року од свега 5 месеци и потврде поверења инвеститора у резултате које Влада Републике Србије оставрује.

Новоемитоване обвезнице ће бити консолидоване и представљаће једну серију са обвезницама које је Република Србија емитовала на међународном финансијском тржишту у јуну ове године.   Купонска стопа од 1,5% годишње и датум доспећа 2029, остају исти, а нове обвезнице ће бити такође листиране на Лондонској берзи, једном од највећих и најрепрезентативнијих тржишта на свету.

Након презентације остварених резултата Републике Србије, данас, 5. новембра, приступило се прикупљању понуда за емисију обвезница у вредности од 550 милиона евра. Оставрена је тражња од преко 1,7 милијарди евра, што је троструко више од понуђене вредности емисије, а од стране респектибилних светских фондова, осигуравајућих кућа и банака уз веома добру географску дисперзију. Прикупљање понуда започето је на нивоу од 1,45 одсто. Успешни резултати које је Република Србија континуирано остварује, заједно са повољним условима на међународном финансијском тржишту капитала, резултирали су данас да се нове обвезнице продају по историјски најнижој стопи приноса од 1,25 одсто. 

Из перспективе финансијског тржишта, ово је велики резултат за нашу земљу. Успели смо да се у овој години два пута појавимо на међународном финансијском тржишту и потврдимо најниже каматне стопе на државне хартије од вредности које је Република Србија до сада издала. 

Након емисије обвезнице у износу од једне милијарде евра у јуну месецу ове године када је  интерес инвеститора када је интерес инвеститора такође био значајно већи од понуде, одлучили смо да још једном искористимо веома повољне услове на међународном тржишту и проширимо обим емисије за додатних 550 милиона евра.

Емитовање ове обвезнице, по историјски најнижој стопи приноса од 1,25 одсто, ће допринети даљој фискалној консолидацији кроз значајно смањење трошкова камата у буџету Републике Србије, побољшању валутне структуре и јавног дуга. Средствима нове емисије отплаћујемо део обвезнице деноминоване у доларима, која је емитована 2013. године по знатно вишој стопи, 4,875%, а која доспева у фебруару 2020. године. У поступку откупа доларских обвезница, који је трајао од 28. октобра до 4 новембра 2019. године, пријављено је 590 милона долара, односно 73,7 одсто вредности обвезница у односу на недоспели износ од 800 милиона долара и које ће бити откупљене средствима нове емисије.