10.12.2019
Дана 10. децембра 2019. године реотворена је емисија петоогодишњих државних обвезница Републике Србије са купонском стопом од 4,00 %, први пут емитована 05. фебруара 2019. године. Обим аукције износио је 9.417.300.000,00 динара.

Укупан обим тражње износио је 7.625.660.000,00 динара. Реализовано је 374.480 комада државних обвезница, номиналне вредности 3.744.800.000,00 динара.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 2,25 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 07. фебруара 2024. године. Исплата купона у износу од 4,00% годишње вршиће се до датума доспећа и то сваког 07. фебруара.